Åbningstid

Biblioteket har ferielukket indtil d.26. juni.

I ferieperioden kan bøger afleveres i receptionen på 2. sal.

Årsberetningen 2016

Årsberetningen for 2016 med fakta og tal om SABs virksomhed kan hentes her.

Det katolske Bispedømme Københavns Bibliotek

Enhver kan låne hos os mod forevisning af gyldigt sygesikringsbevis. De bøger du finder i vores database kan du genfinde i bibliotek.dk og bestille til afhentning på dit lokale bibliotek. 


Søg:


Et bibliotek og to arkiver

Sankt Andreas Bibliotek huser verdens største samling litteratur om og af Niels Steensen, Archivum Nicolai Stenonis. Steensen blev født i 1638 i København. Han var en banebrydende anatom og geolog, og var tilknyttet Medici-hoffet i Firenze. Niels Steensen konverterede til den katolske tro, og er den første første dansker født efter reformationen, som er blevet saligkåret. 

Katolsk Historisk Arkiv består af afleveringer fra bispekontoret, og afleveringer fra sogne og privatpersoner. På arkivets hjemmeside finder du retningslinjer for sognenes håndtering af arkivmateriale.

Spørgsmål til biblioteket

Vores otte højtkvalificerede fagreferenter står parat til at tage imod dine spørgsmål om katolsk tro og tradition. Send os en mail, eller ring til 33 55 60 90.

Spørgsmål

Til mit arbejde med opstandelsen har jeg brug for igen at læse den fælles luthersk-katolske erklæring om retfærdiggørelsen (la justification) som blev underskrevet i Augsburg den 31.10. 1999. Hvordan kan den forenes med læren om skærsilden? 

Jeg har tidligere fået nytte af bibliotekernes samarbejde for at låne fra jer, men jeg tror ikke at I vil sende mig en hel  årgang af Documentation Catholique. Men måske vil du hjælpe mig ved at fotokopiere dokumentet og sende det til mig sammen med en regning for dit arbejde og portoen.

Læs svar og flere spørgsmål