Nye bøger i biblioteket

Åbningstid

Mandag og Onsdag 10-12 og 13-16

Tirsdag og Torsdag 10-12 og 13-16.45

Fredag lukket.

Kalender

Søndagssalon, kl.14, søndag d.27. november, på biblioteket.  Tema: Italien: det mest katolske af alle lande? Ved forfatter Thomas Harder og professor Bjørn Thomassen. Gratis adgang, men begrænset antal pladser.

Det katolske Bispedømme Københavns offentlige bibliotek

Enhver må låne hos os mod forevisning af gyldigt sygesikringsbevis. De bøger du finder i vores katalog kan du bestille til afhentning på dit lokale folke- eller forskningsbibliotek. eller komme forbi og hente.


Søg:


Spørgsmål til biblioteket

Vores otte højtkvalificerede fagreferenter står parat til at tage imod dine spørgsmål om katolsk tro og tradition. Send os en mail, eller ring til 33 55 60 90.

Spørgsmål

Jeg er menighedsrådsformand og er ved at udfærdige en præstetavle for vor kirke og er kommet langt tilbage i historien, nemlig til 1584. Mit problem er at jeg ingen steder kan finde oplysninger om  præsterne fra den katolske tid i vort sogn. Disse oplysninger vil jeg naturligvis gerne have med, for at gøre præstelisten, Series Pastorum, så komplet som mulig.

Derfor tillader jeg mig at rette henvendelse til det katolske bispedømme i Danmarks bibliotek, for, om muligt, at få hjælp med diverse oplysninger. Kirken er ret speciel, da den har været i privat eje gennem
århundreder. Ejerne har været en herskabsfamilie på godset 2,5 km. Øst for byen. [forespørgslen er anonymiseret. Red.]

Læs svar og flere spørgsmål

To katolske arkiver

Sankt Andreas Bibliotek huser verdens største samling litteratur om og af Niels Steensen, Archivum Nicolai Stenonis. Steensen blev født i 1638 i København. Han var en banebrydende anatom og geolog, og var tilknyttet Medici-hoffet i Firenze. Niels Steensen konverterede til den katolske tro, og er den første første dansker født efter reformationen, som er blevet saligkåret. 

Katolsk Historisk Arkiv består af afleveringer fra bispekontoret, og afleveringer fra sogne og privatpersoner. Desuden finder du retningslinjer for sognenes håndtering af arkivmateriale. Læs mere på arkivets hjemmeside.